تلفن تماس:  40330564  021

كابلهاي خودنگهدار فشار ضعیف و متوسط

ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها فشار ضعیف 1 / 0.6  و فشار متوسط  20 / 12 می باشد.

موارد مصرف:

فشار ضعیف:

کابل های خودنگهدار مفهومی تازه جهت توزیع قدرت از طریق خطوط هوایی می باشد . در مقایسه با سیم های بدون روکش که در خطوط هوایی مورد استفاده قرار می گیرند ، کابل های خودنگهدار دارای قابلیت اطمینان و ایمنی بالاتری می باشند. از مهمترین مزیت های آن می توان به تلفات الکتریکی پایین تر و نیز به صرفه بودن این کابل ها از جهت کاهش هزینه های نصب و نگهداری اشاره نمود . همچنین از این کابل ها می توان جهت توزیع قدرت در مناطق شهری و یا روستایی ، نواحی کوهستانی ، جنگلی و یا ساحلی استفاده نمود.

فشار متوسط:

کابل های خودنگهدار فشار متوسط جهت توزیع انرژی الکتریکی از طریق خطوط هوایی با ولتاژ نامی 6 تا 30 کیلوولت مورد استفاده قرار می گیرند. از این کابل ها همچنین در شبکه های عمومی و صنعتی و بصورت نصب بر روی تیر های برق ، دیواره های تونل و غیره استفاده می شوند.