تلفن تماس:  40330564  021

انواع کابل های افشان

ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها عموما    500 / 300  می باشد.

کابل افشان سبک: NYMHY

کابل کنترل افشان: NYSLY , NYSLCY

موارد مصرف: برای کنترل واتصال در ماشینها،تسمه نقاله ها، خطوط تولید، صنایع ابزارآلات ماشینها، خطوط مونتاژ پیشرفته، تجهیزات اتوماتیک برای تنشهای مکانیکی متوسط استفاده می شوند.