تلفن تماس:  40330564  021

محصولات

ابزار دقيق-معمولی با شیلد کلی: Y(st)Y, RE-2Y(st)Y, RE-2X(st)Y

ابزار دقيق-معمولی با شیلد زوجی و کلی: RE-Y(st)Y PIMF, RE-2Y(st)Y PIMF, RE-2X(st)Y PIMF

ابزار دقيق-زره دار با شیلد کلی: RE-Y(st)YRY, RE-2Y(st)YRY, RE-2X(st)YRY, RE-Y(st)YQY, RE2Y(st)YQY, RE-2X(st)YQY

ابزار دقيق-زره دار با شیلد زوجی و کلی: RE-Y(st)YRY PIMF , RE-2Y(st)YRY PIMF , RE-2X(st)YRY

ابزار دقيق-سربدار و زره دار با شیلد کلی: RE-Y(st)YKYRY, RE-2Y(st)YKYRY, RE-2X(st)YKYRY

ابزار دقيق-سربدار و زره دار با شیلد زوجی و کلی: RE-Y(st)YKYRY PIMF, RE-2Y(st)YKYRY PIMF, RE-2X(st)YKYRY PIMF

موارد مصرف:

کابل های ابزاردقیق جهت کاربرد در سیستم پردازش داده ها و کنترل فرایند ها بکار می روند و قابل نصب در فضای باز و یا بصورت دفن در زمین می باشند. برای سیستم های دیجیتال و جهت ارتباط بین سولنوئید ها (شیرهای برقی) ونوع با شید کلی آن و برای سیستم های آنالوگ نوع شیلدارزوجی وکلی آن (Overall screen) مورد استفاده قرار میگیرد.(Individual& Overall screen)

•شیلد زوجی کابل موجب تضعیف همشنوایی بین زوج رشته ها می گردد .

 

• شیلد کلی کابل قادر است آن را در برابر نویز های خارجی محافظت نماید.

• نوع مسلح آن می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.

• نوع سربدار آن در محیط های حاوی هیدروکربن ها ، حلال ها و مواد خورنده پایدار است.

ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشد.

26 / 45 (52)KV ,  36 / 60 (72.5)KV ,  87 / 150 (170)KV, 76 / 132 (145)KV, 64 / 110 (123)KV

فشارقوی-معمولی: N2XSY , NA2XSY

فشارمتوسط-زره دار: N2XSYRY , N2XSYBY , NA2XSYRY , NA2XSYBY

فشارمتوسط-سربدار و زره دار: N2XSYKYRY , N2XSYKYBY , NA2XSYKYRY , NA2XSYKYBY

موارد مصرف: کابل های فشار فشار قوی برای انتقال انرژی الکتریکی در سیستم هایی با ولتاژ نامی بالاتر از 30 کیلوولت از نیروگاه ها به شبکه مرکزی ویا شبکه های توزیع اولیه کاربرد دارندوبه صورت دفن در زمین ویا داخل کانال استفاده می شوند.

• نوع مسلح آن می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.

• نوع سربدار آن در محیط های حاوی هیدروکربن ها ، حلال ها و مواد خورنده پایدار است.

ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها فشار ضعیف 1 / 0.6  و فشار متوسط  20 / 12 می باشد.

موارد مصرف:

فشار ضعیف:

کابل های خودنگهدار مفهومی تازه جهت توزیع قدرت از طریق خطوط هوایی می باشد . در مقایسه با سیم های بدون روکش که در خطوط هوایی مورد استفاده قرار می گیرند ، کابل های خودنگهدار دارای قابلیت اطمینان و ایمنی بالاتری می باشند. از مهمترین مزیت های آن می توان به تلفات الکتریکی پایین تر و نیز به صرفه بودن این کابل ها از جهت کاهش هزینه های نصب و نگهداری اشاره نمود . همچنین از این کابل ها می توان جهت توزیع قدرت در مناطق شهری و یا روستایی ، نواحی کوهستانی ، جنگلی و یا ساحلی استفاده نمود.

فشار متوسط:

کابل های خودنگهدار فشار متوسط جهت توزیع انرژی الکتریکی از طریق خطوط هوایی با ولتاژ نامی 6 تا 30 کیلوولت مورد استفاده قرار می گیرند. از این کابل ها همچنین در شبکه های عمومی و صنعتی و بصورت نصب بر روی تیر های برق ، دیواره های تونل و غیره استفاده می شوند.

سيمهاي ساختماني و ارت: ( NYAF, NYA )

موارد مصرف: استفاده این سیمها درلوله خرطومی های نصب شده در رو و زیر گچ، کانالهای بسته و در پانلها و وسایل برقی مناسب می باشد.

نصب مستقیم این سیمها در زیر گچ مناسب نمی باشد.

تلفنی-هوایی: JY(st)Y

تلفنی- زمینی: A2Y(st)2Y

موارد مصرف: کابلهای تلفنی در تاسیسات داخل ساختمان و مراکز تلفنی استفاده می گردند.

 

ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها 1 / 0.6 می باشد.

فشارضعیف-معمولی: NYY , NAYY , N2XY , NA2XY

فشارضعیف-شیلدار: NYCY , NYSY , N2XCY

فشارضعیف-زره دار: NYRY , N2XRY , NYBY , N2XBY

فشارضعیف-شیلدار و زره دار: NYCYRY , NYCYBY , N2XCYRY , N2XCYBY , NYSYRY , NYSYBY

فشارضعیف-سربدار و زره دار: NYKYRY , NYKYBY , N2XKYRY , N2XKYBY

فشارضعیف-شیلدار- سربدار و زره دار: NYSYKYRY , NYSYKYBY , N2XSYKYRY , N2XSYKYBY , NYCYKYRY , NYCYKYBY , N2XCYKYRY , N2XCYKYBY

موارد مصرف: کابل های فشار ضعیف برای انتقال الکتریسته در خطوط توزیع ، ایستگاه های قدرت ، سیستم های روشنایی ، انتقال نیروی محرکه به الکتروموتور ها و ... مورد استفاده قرار می گیرند . همچنین از این کابل ها در شبکه های عمومی و صنعتی ، تاسیسات داخلی و خارجی، بصورت دفن در زمین و یا داخل کانال استفاده می شود. نوع شیلد دار آن امکان استفاده از آن را به عنوان هادی نول ، ارت و یا اسکرین جهت تخلیه جریان اتصال کوتاه میسر می سازد.

نوع مسلح آن می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.

نوع سربدار آن جهت استفاده در شرایطی که امکان قرار گرفتن کابل در معرض حلال ها ، خورنده ها و یا هیدروکربن ها وجود دارد ، مورد استفاده قرار می گیرند.